PALVELUA AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA KOHTUULLISIN HINNOIN.

Tietoa "Asianajaja"- ja "Asianajotoimisto"- nimikkeistä

Nimikkeet " Asianajaja" ja "Asianajotoimisto" ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt jäsenet. Asianajajaliitto valvoo, että sen jäsenten tarjoamat oikeudelliset palvelut ovat laadukkaita. Asianajajan tulee hoitaa toimeksiannot huolellisesti, täsmällisesti ja asiakkaalle tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Asianajajalla on ehdoton vaitiolovelvollisuus kaikesta, mitä hän työssään saa asiakkaista ja asiakkailtaan tietää. Hänen tärkein velvollisuutensa on ajaa asiakkaansa etua.

Palvelut

Tarjoamme mm. seuraavia palveluita;

 • oikeudenkäynnit riita-ja rikosasioissa yleisissä tuomioistuimissa (käräjäoikeudet, hovioikeudet, Korkein oikeus)
 • oikeudenkäynnit erikoistuomioistuimissa (mm. vakuutusoikeus, hallinto-oikeudet, markkinaoikeus ym.)
 • rikoksen kohteeksi joutuneen avustamista tuomioistuimessa
 • asiakirjojen laatimista ja tarkistamista
 • edunvalvontavaltakirjat
 • avioehdot
 • testamentit
 • perunkirjoitukset
 • pesänselvitykset ja perinnönjaot
 • ositukset
 • avioerot
 • lasten huolto-, elatus- ja tapaamisoikeusasiat
 • yritysten lakiasiat
 • saatavien perintää
 • oikeudellista neuvontaa

Maksuton alkutiedustelu

Alustava yhteydenotto ja puhelintiedustelut, jotka eivät johda toimeksiantoon, ovat maksuttomia.

Toimeksiannon kulut

Toimeksiantoa vastaanotettaessa selvitetään mahdollisuudet hoitaa toimeksianto vakuutuksen oikeusturvaetuna tai valtion varoista myönnettävänä oikeusapuna. Pääsääntöisesti palkkio kustakin toimeksiannosta määräytyy sen vaatiman työmäärän ja laadun mukaan. Tehtävän vaikeusasteella ja kysymyksessä olevan etuuden arvolla on merkitystä. Veloituksessa pyritään aina siihen, että kustannukset ovat oikeassa suhteessa toimeksiannossa kyseessä olevaan intressiin nähden. Hinnoista voitte lukea yläpalkin kohdasta "Hinnoista". Hinnasto kokonaisuudessaan on tutustuttavissanne toimistollamme.

Betjäning även på svenska.