Pääsääntöisesti palkkio kustakin toimeksiannosta määräytyy sen vaatiman työmäärän ja laadun mukaan. Tehtävän vaikeusasteella ja kysymyksessä olevan etuuden arvolla on merkitystä. Toimeksiannon kiireellisyys vaikuttaa palkkioon korottavasti.

Yleinen veloitusperuste (käsittäen mm. kyseessä olevan asian tutkimisen, sen valmistelun, kirjeenvaihdon, sähköpostien laatimisen ja lähettämisen, puhelinneuvottelut, neuvottelut yms.):

Palkkio määräytyy ajankäytön mukaan. Yksityishenkilöiden osalta tuntiveloitus on 140,00 €+ alv 24,0 %, yht. 173,60 €. Yritysten osalta tuntiveloitus on 160-240 € + alv 24,0 %.

Hintaesimerkkejä:

- Testamentin laatiminen 173,60 € (sis. alv 24,0 %, 36,60 €).

- Avioehtosopimuksen laatiminen 173,60€ (sis. alv 24,0 %, 36,60 €).

Mikäli testamentin tai avioehtosopimuksen laatimiseen vaadittava aika ylittää yhden tunnin, laskutetaan yli menevältä ajalta yleisen veloitusperusteen mukainen tuntiveloitus.

Määrätyille toimeksiannoille voidaan sopia myös kiinteä hinta sen jälkeen, kun asiakkaan kanssa on selvitetty toimeksiannon laajuus ja sen vaatimat toimenpiteet. Tällaisia toimeksiantoja ovat esim. perunkirjoitus sekä testamentin ja avioehtosopimuksen ym. asiakirjojen laatiminen.

Esiintyminen tuomioistuimissa, kokouksissa, viranomaisten luona ym:

Palkkio määräytyy ajankäytön mukaan. Tuntiveloitus tuolloin on 198,40 €-272,80 € (sis. alv 24,0 %). Alin veloitus on kuitenkin 2 tunnin veloitus.

Kulut:

Toimeksiantojen hoitamiseen liittyvät asianajotoimiston maksamat kulut veloitetaan erikseen. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisten toimituskirjojen lunastukset, sukuselvitysten ja virkatodistusten maksut, hankitut kaupparekisteriotteet, kopiointimaksut ym.

Oikeusturvavakuutus:

Erilaisiin vakuutuksiin (tyypillisesti esim. kotivakuutukseen) liittyy oikeusturvavakuutus. Sen perusteella voidaan, mikäli oikeusturvaedun saamisen edellytykset täyttyvät, korvata vakuutuksen omavastuuosuuden ylittävä osa oikeudellisen riidan aiheuttamista kustannuksista ottaen huomioon vakuutusyhtiön kanssa sovittu vakuutusmäärä. Mikäli oikeusturvaetu myönnetään, se käsittää useimmiten oman asianajajan palkkion. Se, että oikeusturvavakuutus korvaisi myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut (milloin juttu hävitään), on harvinaisempaa ja edellyttää, että sellaisesta on vakuutusyhtiön kanssa sovittu ja että se on merkitty vakuutuskirjaan.

Julkinen oikeusapu ym.

Milloin asiakas saa julkista oikeusapua tai hänelle määrätään rikosasiaa varten avustaja tai puolustaja, määräytyy palkkio julkisen oikeusavun taksojen mukaan.